ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്നതഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ചികില്‍സയും മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍ക്ക് അത്ര നിലവാരവും ആധുനികവുമല്ലാത്ത ചികില്‍സയും ഒരേ നാട്ടില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതല്ല വികസനമെന്ന് വിഖ്യാത ന്യൂറോസര്‍ജന്‍ ഡോ. അരുണ്‍ ഉമ്മന്‍